FI undersöker AIFM Capital

Finansinspektionen ska undersöka AIFM Capitals förvaltningsverksamhet.

Startdatum: 2023-09-13

Vilket företag ska vi undersöka?

AIFM Capital AB

Varför gör vi denna undersökning?

I vår tillsyn ingår bland annat att undersöka om fondbolag och AIF-förvaltare följer relevanta regelverk. Fondförvaltare ska agera i andelsägarnas gemensamma intresse.

Det är centralt att fondbolag och AIF-förvaltare har en väl fungerande förvaltningsverksamhet och följer upp utlagd förvaltning.