FI undersöker AIFM Capital

Finansinspektionen ska undersöka AIFM Capitals förvaltningsverksamhet, dels den internt organiserade förvaltningen, dels bolagets hantering av utlagd förvaltning. Undersökningen omfattar även bolagets hantering av fondbestämmelser samt dokumentation avseende fonderna, såsom informationsbroschyrer, faktablad och årsberättelser.

Startdatum: 2023-09-13

Vilket företag ska vi undersöka?

AIFM Capital AB

Varför gör vi denna undersökning?

I vår tillsyn ingår bland annat att undersöka om fondbolag och AIF-förvaltare följer relevanta regelverk. Fondförvaltare ska agera i andelsägarnas gemensamma intresse.

Det är centralt att fondbolag och AIF-förvaltare har en väl fungerande förvaltningsverksamhet och följer upp utlagd förvaltning.