FI undersöker Coeli Asset Management

Finansinspektionen ska undersöka Coeli Asset Managements identifiering och hantering av intressekonflikter.

Startdatum: 2023-09-27

Företaget som undersöks

Coeli Asset Management AB

Varför gör vi denna undersökning?

I FI:s tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder efterlever relevanta regelverk.

FI har ställt ett antal frågor till Coeli Asset Management AB om företagets identifiering och hantering av intressekonflikter. FI avser nu att genom denna undersökning att utreda och bedöma om företaget har efterlevt tillämpliga regler om identifiering och hantering av intressekonflikter.