FI undersöker Folksam

Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

Vilket företag undersöker vi?

Folksam Liv och Folksam Sak

Varför gör vi denna undersökning?

I FI:s tillsyn ingår att undersöka och bedöma om försäkringsföretag följer regler som gäller investeringar. Vi kommer i dessa undersökningar att granska att Folksam Sak och Folksam Liv har följt gällande bestämmelser om aktsamhetsprincipen i samband med deras investeringar i Heimstaden Bostad. Vi kommer att utgå från relevanta bestämmelser i försäkringsrörelselagen.