FI undersöker Market Wizards B.V.

Finansinspektionen undersöker om Market Wizards B.V. mot bakgrund av misstänkt blankning av aktier utan täckning (s.k. nakenblankning) överträtt artikel 12 i blankningsförordningen.

Vilket företag undersöker vi?

Market Wizards B.V.

Varför gör vi denna undersökning?

Som ett led i Finansinspektionens tillsyn ingår att göra undersökningar för att utreda och bedöma om aktörer på värdepappersmarknaden efterlever relevanta regelverk. Denna undersökning genomförs för att utreda om Market Wizards B.V. mot bakgrund av misstänkt blankning av aktier utan täckning (s.k. nakenblankning) överträtt artikel 12 i blankningsförordningen.