FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology

Finansinspektionen ska undersöka hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagens allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom, riskbedömning av kunder, kundkännedomsåtgärder och rapportering av misstänkta aktiviteter och/eller transaktioner till Polismyndigheten.

Startdatum: 2023-10-23

Vilket företag ska vi undersöka?

Northmill Bank AB, Rocker AB och Juni Technology AB

OBS! Den 18 juni 2024 avslutades undersökningen av Juni Technology AB.

Se FI avslutar undersökning av Juni Technology AB

Varför gör vi denna undersökning?

FI har identifierat neobanker som ett område med högre risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är en bild som också delas av Finanspolisen. Därför inleder vi nu en undersökning för att granska hur företagen motverkar att de blir utnyttjade för penningtvätt och terrorismfinansiering.

"Neobank" är ingen juridisk term utan betyder ny bank, och kan förenklat beskrivas som ett institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt utan fysiska kontor, exempelvis via en mobilapp eller en webbplattform. Dessa institut präglas ofta av hög teknisk innovation som möjliggör snabba on-boardingprocesser och snabba betallösningar, vilket innebär en förhöjd risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.