Ändring av bolagsordning

Värdepappersbolag som har beslutat att ändra sin bolagsordning ska ansöka om godkännande av ändringen.

Ett beslut om ändring av bolagsordning får inte registreras innan det har godkänts av FI.

Efter att FI har godkänt bolagsordning ska företaget registrera den hos Bolagsverket för att den ska vara giltig.

Ansökan ska innehålla

  • företagets namn
  • tydlig information om vad som ändrats i bolagsordningen
  • hela den nya bolagsordningen
  • stämmoprotokoll där beslutet om ändring framgår
  • vid firmaändring eventuellt förhandsbesked från Bolagsverket.

Avgift

En avgift på 10 000 kronor ska betalas till FI. Avgiftens storlek regleras i 3 och 4 §§ samt bilaga förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald.

 

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer

Senast granskad: 2022-02-04